Srijeda, 17 travnja

Znanstvenici MIT-a pripremaju se za korištenje acena za izradu solarnih baterija s singlet fisijom

Aceni su čestice benzena s posebnim optoelektroničkim kućištima. Solarne baterije s pojedinačnom fisijom mogu proizvesti 2 elektrona iz jednog fotona, čineći ćeliju učinkovitijom.

8. prosinca 2023. Lior Kahana

Znanstvenici s Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Sveučilišta u Virginiji pripremaju se upotrijebiti acene za uspostavljanje takozvanih singlet fisijskih solarnih baterija.

Aceni su čestice benzena s posebnim optoelektroničkim kućištima. Oni su policiklički mirisni ugljikovodici koji se sastoje od benzenskih (C6H6) prstenova koji su zapravo linearno spojeni.

Fisija pojedinačnih ekscitona rezultat je koji se vidi u određenim proizvodima gdje jedan foton može proizvesti 2 skupa elektron-šupljina dok se unosi u solarnu bateriju umjesto u normalnu. Rezultat su zapravo primijetili istraživači još 1970-ih i iako je zapravo završio kao bitno mjesto istraživačkih studija za nekoliko vodećih svjetskih instituta tijekom prethodnih godina; izjednačavanje rezultata s praktičnom solarnom baterijom zapravo se pokazalo složenim.

Solarne baterije s pojedinačnom fisijom mogu proizvesti 2 elektrona iz jednog fotona, čineći ćeliju učinkovitijom. To se događa putem kvantno mehaničkog postupka gdje se jedan pojedinačni eksciton (skup elektron-šupljina) dijeli na 2 tripletna ekscitona.

» …
Saznajte više