Petak, 8 prosinca

„Pojačajte središnju ulogu mreže u omogućavanju dekarbonizacije“

Solarna i električna industrija okupile su se na tri okrugla stola kako bi raspravljale o tome kako optimizirati solarnu PV integraciju u mrežu. Današnji razmjeri izazova zahtijevaju pristup planiranju mreže koji gleda u budućnost, standardizirane procedure, digitalizaciju, transparentniju razmjenu podataka i sveobuhvatnu procjenu alata za fleksibilnost.

Solarni rast predstavlja revoluciju za europske električne mreže koje su izvorno bile dizajnirane za centraliziranu proizvodnju električne energije. Danas Europa i SAD imaju oko 1000 GW solarnih projekata koji čekaju za uključivanje. Međutim, kašnjenja u povezivanju uzrokovana zagušenjem mreže i dugotrajnim dopuštanjem razvoja mreže povećavaju troškove PV instalacije, dovodeći u opasnost konkurentsku prednost solarne energije. Kako bi se izbjeglo usporavanje europske energetske tranzicije, električne mreže moraju predvidjeti ovu solarnu budućnost, podržanu odgovarajućim politikama.

Poziv na Europski grid akcijski plan

„Energetski sustav se brzo mijenja, stoga nam je potreban novi pristup koji je usmjeren prema budućnosti kada moderniziramo i širimo svoju elektroenergetsku mrežu. To znači dizajniranje mrežnih planova s jačim fokusom na obnovljive izvore energije koji uzima u obzir šire vremenske horizonte i zumira detaljnija niskonaponska područja, gdje se odvija većina PV priključaka“, rekao je glavni tajnik Eurelectrica Kristian Ruby.

Države članice trebale bi osigurati da mrežno planiranje postane sveobuhvatno, uvažavajući potrebe izgradnje infrastrukture, kao i digitalizaciju mreže i fleksibilnu implementaciju. Planiranje unaprijed zahtijeva ulaganje i obuku radne snage unaprijed kako bi se programi dovršili na vrijeme. Europska komisija može prednjačiti potičući anticipativna ulaganja i identificirajući najbolje prakse s novim Europskim mrežnim akcijskim planom.

Je li vam to nedostajalo? Više infrastrukture za ubrzanje elektrifikacije

Gledajući unaprijed, moguće je poduzeti nekoliko radnji u neposrednoj budućnosti kako bi se optimizirale mrežne veze i postigla brža PV integracija. Pravila o priključku na mrežu značajno se razlikuju među državama EU i unutar njih, posebno na razini niskog napona. Standardizacija takvih procesa je najvažnija. U tu bi svrhu trebalo uspostaviti nacionalne pravilnike koji bi opisivali postupke, detaljizirali vremenske rokove i objašnjavale relevantne uloge aktera.

Osiguravanje veće vidljivosti dostupnog mrežnog kapaciteta također je ključno za programere projekata koji odlučuju gdje će locirati svoju novu obnovljivu instalaciju. Mnogi DSO-ovi već su razvili karte kapaciteta mreže i učinili ih dostupnima na internetu, ali bi se razmjena podataka mogla dodatno poboljšati na dobrobit svih korisnika mreže pridržavanjem transparentnih smjernica prema nomenklaturi za cijelu EU.

Potreban je veći fleksibilni kapacitet

Za male PV projekte ili prosumer instalacije mogao bi se implementirati pojednostavljeni sustav obavješćivanja umjesto izdavanja dugih zahtjeva DSO-ovima, kako bi se ubrzali dodaci s niskom potrošnjom energije. Mrežne operatere također treba poticati da u svoje planove razvoja mreže uključe više hibridnih sustava – kombinaciju izvora energije kao što su solarna energija i skladištenje, ili solarna energija i vjetar – kako bi pogodovali većem prodoru obnovljivih izvora energije i skladištenja.

Izvršna direktorica SolarPower Europe Walburga Hemetsberger rekla je: “Budućnost temeljena na obnovljivim izvorima je ovdje. Moramo osigurati da operateri sustava i solarni generatori rade zajedno kako bi osigurali da građani mogu imati koristi od čiste, jeftine obnovljive energije. Priključci na mrežu jedan su od ključnih problema koji koče brzi zeleni prijelaz. Rješenja postoje; dobro planiranje, ulaganja, fleksibilnost, digitalizacija, inovacije, sve bi trebalo biti poduprto političkom potporom na najvišoj razini."

Također zanimljivo: Amsterdamski hotel pobjeđuje nedostatak priključka na mrežu

Međutim, čak i uz optimizirane procese povezivanja, integracija visokog udjela varijabilne obnovljive proizvodnje još uvijek predstavlja izazov za održavanje stabilnosti mreže. To zahtijeva veći fleksibilni kapacitet kako bi se olakšala zagušena područja i pomoglo u ravnoteži mreže. Nakon mapiranja, sva fleksibilna rješenja od lokalnih tržišta fleksibilnosti do netržišnih alternativa kao što su fleksibilni ugovori o povezivanju treba ocijeniti kako bi se povećao fleksibilni kapacitet i pružila podrška operaterima u upravljanju zagušenjem mreže.

Europski solarni rast oslanja se na električnu infrastrukturu koja odgovara svrsi. Pozivamo kreatore politika da poboljšaju ključnu ulogu mreže u omogućavanju dekarbonizacije Europe, širenjem njezinih kapaciteta, olakšavanjem izdavanja dozvola i ulaganjem u njezinu digitalizaciju. (hcn)