Ponedjeljak, 4 prosinca

Michal Klos iz Sungrowa: Novi proizvod za povećanu vlastitu potrošnju i sigurnost

PV vođeni obilasci: Sungrow ove godine lansira optimizatore koji povećavaju prinose i sigurnost solarnih instalacija. Sungrow također prikazuje novi trofazni hibridni pretvarač snage do 25 kilovata, kao i novu bateriju do 40 kilovatsati. Saznajte više u ovom videu!