Ponedjeljak, 4 prosinca

Franz-Josef Feilmeier iz Fenecona: Putovanje energijom – Promjenjivi zahtjevi za komercijalno skladištenje u radu

Razgovor CEO-a: Tijekom svog radnog vijeka komercijalni sustavi za pohranu moraju svladati nove izazove – elektrifikaciju voznih parkova, električno grijanje ili dinamičke tarife za električnu energiju. Koje funkcije trebaju? A što instalateri moraju znati? Odgovore dobivamo od Franza-Josefa Feilmeiera, predsjednika uprave Fenecona.