Petak, 8 prosinca

Nord LB financira šest solarnih parkova u sjevernoj Italiji

Projekte vode njemačke tvrtke MSE Solar i Envalue, koje su bile zadužene za razvoj projekta i grade elektrane. Financiranje od 41 milijuna eura provedeno je u sklopu sheme financiranja projekata s više zajmoprimaca.

Vidi također: Baywa re gradi veliki voćno-naponski projekt u Nizozemskoj

Dio dugoročnog dužničkog kapitala osigurala je Njemačka razvojna banka KfW preko Nord LB-a. "Financiranje ovakvih projekata za nas je od velike važnosti. U posljednjih osam godina financirali smo preko 500 megavata u Italiji", kaže Heiko Ludwig, voditelj strukturiranih financija u Nord LB-u u Hannoveru. (HS/mfo)

Također zanimljivo: Sens i Peridot Solar pokreću veliki agri-PV projekt na Siciliji

Što je Norddeutsche Landesbank?

Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) je njemačka Landesbank i jedna od najvećih poslovnih banaka u Njemačkoj. To je javna korporacija u većinskom vlasništvu saveznih država Donja Saska i Saska-Anhalt sa sjedištem u Hannoveru i podružnicama u Braunschweigu i Magdeburgu. (Izvor: Wikipedia)