Ponedjeljak, 4 prosinca

Meyer Burger: Zelene veze za ubrzanje rasta

Meyer Burger spreman je ubrzati sljedeću fazu rasta, uključujući povećanje proizvodne lokacije u Goodyearu, Arizona, SAD. „Neto prihod od izdavanja obveznica koristit će se za financiranje nabave materijala i opreme, te povećanje proizvodnje modula i ćelija kao odgovor na očekivano ubrzanje širenja solarne energije, sada kada Europa, poput SAD-a, također traži pružiti javne poticaje”, kaže izvršni direktor Gunter Erfurt.

Meyer Burger namjerava plasirati obveznice s ukupnim iznosom glavnice od cca. 230 milijuna eura koje će izdati Izdavatelj, a za koje će jamčiti Društvo.

Obveznice će biti izdane u denominaciji od 100.000 EUR po obveznici uz 100% iznosa glavnice i očekuje se da će nositi kupon između 3.500% i 4.000% godišnje, koji će se platiti polugodišnje unazad. Osim ako prethodno nisu pretvorene ili ponovno otkupljene i poništene, obveznice će biti otkupljene u iznosu od 100% iznosa glavnice 17. svibnja 2029.

Financirajte ulaganja u zelene projekte

Obveznice će se moći pretvoriti u novoizdane ili postojeće registrirane dionice jamca trenutne nominalne vrijednosti od 0,05 CHF svaka, po početnoj cijeni konverzije za koju se očekuje da će biti postavljena na premiji između 25% i 30% u odnosu na prosječnu ponderiranu cijenu dionica na SIX Swiss Exchange Ltd između lansiranja i određivanja cijene ponude (prevedeno u EUR korištenjem prevladavajućeg deviznog tečaja EUR:CHF). Dionice izdane ili isporučene nakon konverzije obveznica imat će ista prava i ovlaštenja kao, i rangirane su pari passu u svim aspektima sa svim ostalim dionicama jamca.

Je li vam to nedostajalo? Ikea grupa oslanja se na vrhunske module iz Meyer Burgera

Neto prihodi od izdavanja obveznica koristit će se za financiranje i/ili refinanciranje ulaganja u Prihvatljive zelene projekte kako je definirano jamčevim Okvirom zelenog financiranja od lipnja 2021., uključujući nabavu materijala i opreme te povećanje proizvodnje modula i ćelija u odgovor na očekivano ubrzanje širenja sunčeve energije.

Meyer Burger će imati pravo otkupiti obveznice u iznosu njihove glavnice plus obračunate kamate u skladu s odredbama i uvjetima obveznica u bilo kojem trenutku (i) na ili nakon 7. lipnja 2027., ako je cijena dionice jednaka ili premašuje 130% tada prevladavajuće cijene konverzije tijekom određenog razdoblja ili (ii) ako manje od 15% ukupnog iznosa glavnice Obveznica ostane nepodmireno.

Smještaj za profesionalne klijente

Ponuda obveznica bit će provedena kao privatni plasman profesionalnim klijentima u Švicarskoj i investitorima izvan SAD-a te u skladu sa zakonima i propisima primjenjivim u svakoj zemlji u kojoj se odvija ponuda.

Očekuje se da će cijena obveznica biti objavljena kasnije danas. Očekuje se da će datum namire i isplate obveznica biti 17. svibnja 2023. ili oko tog datuma. Obveznice neće biti uvrštene niti uvrštene u trgovanje na SIX Swiss Exchange ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja i nije podnesen zahtjev za uvrštavanje ili uvrštavanje obveznice za trgovanje. Zahtjev za uvrštenje i trgovanje obveznicama može se podnijeti u kasnijoj fazi. (hcn)