Utorak, 5 prosinca

ESMC pozdravlja fleksibilnost državne potpore za ubrzana ulaganja u strateške sektore

ESMC pozdravlja radnje Europske komisije za brzo predstavljanje ovih prijedloga u skladu s mandatom Europskog vijeća, želimo skrenuti pozornost kreatorima europskih politika na značajan rizik podcjenjivanja globalne konkurencije u proizvodnji PV-a u narednim mjesecima i godinama. Ovi prijedlozi će uokviriti cijeli fotonaponski proizvodni ekosustav, stoga bi trebao biti ambiciozan u izjednačavanju uvjeta za igru i uvjeta ulaganja vis-à-vis svojih globalnih kolega.

Važna je praktična učinkovitost predloženog postupka državne potpore

Zajedno s amandmanom na Opću uredbu o skupnom izuzeću (GBER), predloženi Privremeni krizni i tranzicijski okvir (TCTF) pomoći će ubrzati ulaganja i financiranje proizvodnje čiste tehnologije u Europi. TCTF uvodi nove mjere, primjenjive do 31. prosinca 2025., za daljnje ubrzanje ulaganja u ključne sektore za prijelaz na gospodarstvo s nultom stopom neto vrijednosti, omogućujući investicijsku potporu za proizvodnju strateške opreme i proizvodnju, uključujući, ali ne ograničavajući se na proizvodnju fotonapona.

Također zanimljivo: Cijene PV modula prema 'staroj normali'

Od studenog 2022. ESMC pokreće i podržava postupak revizije državne potpore za fotonaponsku proizvodnju i druge strateške net-zero industrije u Europi. Sukladno tome, ESMC visoko pozdravlja prijedloge Europske komisije, ali i dalje izražava sumnju u praktičnu učinkovitost predloženih izuzeća od državnih potpora, zbog relativno niskog intenziteta potpora i prilično kompliciranog procesa za postizanje veće potpore za pojedinačna poduzeća. Stav ESMC-a je da rizik od provociranja preseljenja unutar jedinstvenog tržišta ne treba precijeniti, stoga je veći problem to što se globalna utrka za proizvodnju PV-a u nadolazećim mjesecima i godinama ozbiljno podcjenjuje.

Potpora kapitalnim izdacima

U svakom slučaju, ESMC visoko cijeni prijedloge koje je Europska komisija predstavila na izuzetno brz način iu skladu s mandatom koji je Europsko vijeće dalo 9. veljače. Očekuje se da će odluke Europskog vijeća od 23. ožujka biti odlučujuće i dodatno poboljšati konkurentnost za europsku fotonaponsku proizvodnju i druge industrije s nultom potrošnjom energije koje bi se potencijalno mogle razviti unutar Europskog gospodarskog prostora.

Prema priopćenju koje je predložila Europska komisija, države članice EU-a moći će poduprijeti industriju proizvodnje PV-a s 15-35% kapitalnih izdataka u slučaju velikih poduzeća (za srednja poduzeća s 25-45%, za mala poduzeća s 35- 55%) ovisno o gospodarskom razvoju područja. Potpora kroz porezne olakšice, zajmove ili jamstva velikim poduzećima bila bi izvediva za 20-40% za velika poduzeća (za srednja poduzeća 30-50%, za mala poduzeća 40-60%) ovisno o gospodarskom razvoju područja.

Usklađivanje pomoći i jaza u financiranju

Kako se navodi u priopćenju Europske komisije, u iznimnim slučajevima bit će moguće pružiti veću potporu pojedinačnim tvrtkama koje su suočene sa stvarnim rizikom od preusmjeravanja ulaganja iz Europe u slučaju da bi korisnik mogao dokazano primiti višu potporu za jednako ulaganje u jurisdikcija treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora. U takvim situacijama države članice mogu osigurati ili iznos potpore koji bi korisnik mogao dobiti za jednako ulaganje na toj alternativnoj lokaciji (tzv. „podudarna potpora”) ili iznos potreban da se tvrtka potakne da locira ulaganje u Europskog gospodarskog prostora (tzv. 'financijski jaz'), koji god je najmanji.

Ova opcija podliježe brojnim zaštitnim mjerama: prvo, ulaganje se mora odvijati u potpomognutim područjima ili biti prekogranična ulaganja koja uključuju projekte koji se nalaze u najmanje tri države članice, pri čemu se značajan dio ukupnog ulaganja odvija u najmanje dva potpomognuta područja, od kojih je jedno područje „a” (najudaljenije regije ili regije čiji je BDP po stanovniku ispod ili jednak 75 % prosjeka EU-a); drugo, korisnik bi trebao koristiti najsuvremeniju proizvodnu tehnologiju iz perspektive emisija u okoliš; treće, potpora ne može potaknuti premještanje ulaganja između država članica.

Odluke država članica su presudne

ESMC naglašava da će praktično financiranje putem predloženog okvira ovisiti o namjenskom financiranju država članica. Iz tog razloga, ESMC je ovaj tjedan (7. ožujka) u pismima zatražio od svih država članica EU-a da posvete odgovarajuću potporu fotonaponskoj proizvodnoj industriji iz bespovratnih sredstava REPowerEU, usvojenih Uredbom REPowerEU 27. veljače uključivanjem u revidirani nacionalni oporavak i Planovi otpornosti (RRP) do kraja travnja, prema zahtjevu Europske komisije. REPowerEU financiranje uključivanjem mjera fotonaponske proizvodnje u nacionalne RRP-ove strateški je i praktično važan napor da se osnaže gore navedeni prijedlozi Europske komisije o prilagođenim okvirima državnih potpora. (hcn)

Također zanimljivo: Poziv na ambiciozan industrijski plan EU Green Deal